Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov

 

Ford Motor Company Ltd. in Summit motors Ljubljana spoštujeta zasebnost vsakega posameznika, ki obišče naše spletne strani. Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno zato, da ustrežemo vašim željam in izboljšamo naše storitve, kar lahko dosežemo s pravilno uporabo posredovanih podatkov.

Vaše podatke lahko obdeluje in uporablja Ford Motor Company Group in Summit motors Ljubljana ter z njima povezana podjetja, agencije, pooblaščeni Fordovi trgovci in serviserji ali druga podjetja, s katerimi sodelujeta pri ponudbi storitev za svoje kupce. Podatke, ki ste jih vnesli na tej spletni strani, bomo do preklica uporabljali za naslednje namene obdelave in uporabe: statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva in revij, vabila na dogodke ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Informacije bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1). Vaši podatki se lahko posredujejo tudi v države izven Evropske unije, v kolikor ima država, v katero se posredujejo, podobne standarde glede zaščite podatkov kot Evropska unija in v kolikor to ne bi bilo v nasprotju z ZVOP-1. da podatkov o vas ne uporabimo.

Hkrati s prijavo na testno vožnjo se strinjate tudi s prijavo na prejemanje e-novic. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v poslanem sporočilu.

Pravico imate vedeti, kakšne podatke imamo o vas. Na vašo željo lahko vnesemo potrebne popravke ali vaše podatke tudi izbrišemo.

Če imate kakršnakoli vprašanja, ki jih to poglavje ne obravnava, jih pošljite na naslov Summit motors Ljubljana, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana ali info@summitmotors.si.

 

 

Pravila in pogoji nagradne igre Teden s Ford Kugo

 

Organizator nagradne igre je podjetje Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator). Nagradno igro za organizatorja izvede podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Izvajalec).

 

1. člen

Uporabniki bodo o možnosti sodelovanja v nagradni igri obveščeni na spletnem mestu zurnal24.si, na spletnem mestu www.mojafordkuga.si/prijava-na-testno-voznjo/ ter Facebook profilu Ford Slovenija.

Nagradna igra poteka med 2. 2. 2018 in 28. 2. 2018.

 

2. člen

V nagradni igri imajo pod enakimi pogoji pravico sodelovati vse fizične osebe, ki imajo slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, so stare najmanj 21 let in imajo že vsaj dve leti veljavno vozniško dovoljenje.

V nagradni igri sodelujejo vsi tisti, ki se v obdobju med 2. 2. 2018 in 28. 2. 2018 preko obrazca na spletni strani https://www.mojafordkuga.si/prijava-na-testno-voznjo/, prijavijo na testno vožnjo s Ford Kugo in se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre.

Smatra se, da je s pravili seznanjen vsak udeleženec nagradne igre. Smatra se, da vsi sodelujoči soglašajo in sprejemajo določila teh Pravil in pogojev o organizaciji nagradne igre.

 

3. člen

Namen nagradne igre je promocija avtomobila Ford Kuga.

 

4. člen

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ali izvajalcu nagradne igre, zaposlenim v Fordovi prodajno – servisni mreži in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre, ter njihovim ožjim družinskim članom.

 

5. člen

Glavna nagrada v nagradni igri je najem avtomobila Ford Kuga za 1 teden, od petka do petka.

Poleg glavne nagrade petim izžrebanim podelimo Ford kape.

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42,00 EUR.

Žreb bo potekal 9. 3. 2018 na sedežu organizatorja. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko e-naslova v roku pet (5) delovnih dni od žreba, ter objavljani na Facebook profilu Ford Slovenija in spletnem mestu mojafordkuga.si.

Nagrajenec/ka mora po razglasitvi, kakor mu je naročeno, v roku petih (5) delovnih dni posredovati zahtevane osebne podatke po elektronski pošti in se dogovoriti za prevzem nagrade. V kolikor se nagrajenec/ka ne odzove v določenem roku, se nagrada podeli drugoizžrebanemu kandidatu. V kolikor se niti ta nagrajenec ne javi pravočasno, se nagrada podeli tretjeizžrebanemu kandidatu.

 

6. člen

Nagrajencu bo nagrada izročena v dogovoru med organizatorjem in nagrajencem, najkasneje v 2 mesecih po tem, ko bo v skladu z veljavnimi predpisi organizatorju nagradne igre v zahtevanem roku poslal osebne podatke in podatke o svoji davčni številki. V primeru, da izžrebanec ne pošlje podatkov v zahtevanem roku, izgubi pravico do nagrade.

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Plačilo akontacije dohodnine zato ni potrebno. Morebitne druge davčne obveznosti pa bremenijo prejemnika nagrade.

Nagrado bo nagrajenec prevzel pri organizatorju nagradne igre po predhodnem dogovoru, če se z nagrajencem organizator ne dogovori drugače. V primeru, da izžrebana oseba ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz 2. člena, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost vsake obveznosti v zvezi s podelitvijo nagrade.

 

7. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, nagrajenec pa izgubi pravico do nagrade, če:

  • se nagrajenec ne strinja s pravili nagradne igre,
  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje,
  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec organizatorju oz. izvajalcu v roku 5 dni ne sporoči svojih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka),
  • nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame nagrade skladno s prvim odstavkom tega člena.

 

Organizator in Izvajalec ne odgovarjata za:

  • nedelovanje spletnega mesta mojafordkuga.si,
  • nedelovanje strojne ali programske opreme uporabnikov,
  • težave z omrežjem.

 

8. člen

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino oz. je prenesti na drugo osebo.

Nagrajenec in organizator se o datumu in lokaciji prevzema nagrade dogovorita skupaj.

Nagrajenec lahko po dogovoru z organizatorjem sam predlaga, kdaj bi uveljavljal prevzem nagrade, vendar si organizator pridržuje pravico, da v nekaterih primerih brez pojasnila ne ugodi želji nagrajenca. Organizator sam določi barvo in vrsto goriva izbranega modela avtomobila Ford Kuga.

 

9. člen

Za vsakega sodelujočega pri nagradnem foto natečaju Ford Kuga, se smatra, da je prebral in se strinja s pogoji in pravili, soglaša z objavo svojih osebnih podatkov na profilih družabnih omrežij Ford Slovenija in na pristajalni spletni strani nagradnega natečaja.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, za namene izvedbe te nagradne igre. Hkrati dovoljujejo organizatorju, da uporablja njihove osebne podatke v trženjske namene. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti na naslov Summit motors Ljubljana, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana ali marketing@summitmotors.si.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, ima pravico do vpogleda v zbirko osebnih podatkov in druge pravice v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

11. člen

Organizator si pridržuje pravico za spremembo pravil kadarkoli, brez predhodnega naznanila ali pojasnila.

 

12. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno odbor iz 4. člena. Ta Pravilnik velja od dneva sprejema dalje. V času trajanja nagradne igre je Pravilnik na vpogled dostopen pri organizatorju nagradne igre Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana in na spletnem mestu mojafordkuga.si.

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem Pravilnikom, in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, daje ustrezna tolmačenja odbor iz 4. člena tega Pravilnika in pri tem upošteva načela tega Pravilnika.

 

Ljubljana, 2. 2. 2018

Organizator:

Summit motors Ljubljana d.o.o.